Q&A

1. Šta je cilj programa?

Primarni cilj programa je da se na transparentan način, uz podršku stručnog žirija, odabere najbolja HR poslovna praksa.
Više o programu možete naći OVDE.

2. Šta se podrazumeva pod HR poslovnom praksom?

HR poslovna praksa podrazumeva održiv program kompanije (primena prakse minimum 2 godine) koji donosi vrednost za zaposlene, kompaniju i društvo.

3. Koje HR poslovne prakse/kompanije mogu biti nominovane?

Uslovi za učešće na konkursu su:

 • Da je pravno lice čija je HR poslovna praksa nominovana registrovano na teritoriji Republike Srbije
 • Da predložena HR poslovna praksa ispunjava kriterijume konkursa
4. Koji su kriterijumi za odabir najbolje HR poslovne prakse?
 • Vrednost koju HR poslovna praksa ima za zaposlene
 • Vrednost koju HR poslovna praksa donosi kompaniji
 • Vrednost HR poslovne prakse za društvo
 • Održivost HR poslovne prakse (primena prakse minimum 2 godine)
5. Ko može da izvrši nominaciju?

Svaki predstavnik kompanije može nominovati HR poslovnu praksu svoje kompanije za nagradu, ali i neke druge kompanije. Ukoliko je HR poslovna praksa nominovana od strane lica koje nije zaposleno u kompaniji čija je poslovna praksa nominovana, nominacija mora biti prihvaćena od strane predstavnika kompanije čiji je poslovna praksa nominovana.

6. Koji su benefiti za kompanije koje uđu u uži izbor?
 • Osnaživanje employer branding-a
 • Osnaživanje reputacije
 • Promocija kompanije i njenih dobrih praksi
 • Izjava za medije za dobitnike prva tri mesta
 • Promocija putem kampanja na nalozima kanala komunikacija ManpowerGroup-e
 • Promocija u okviru Knowledge Corner-a na sajtu ManpowerGroup za dobitnike prvih pet mesta (članak na izabranu temu)
7. Kakva je procedura odabira najbolje HR poslovne prakse?

Nakon isteka perioda trajanja Konkursa, Organizator će napraviti presek prijava na Konkurs koje su poslate u periodu definisanom pravilima. U okviru prvog kruga prema izboru stručnog žirija (maksimalno 20 (50%) bodova, prema definisanim kriterijumima) i rezultatima upitnika (maksimalno 20 (50%) bodova), biće odabrano 5 (pet) poslovnih praksi koje su zadovoljile kriterijume Konkursa na najbolji način, te će biti uvrštene u drugi krug takmičenja. Organizator ima diskreciono pravo da imenuje i opozove članove stručnog žirija.

Tokom drugog kruga, za 5 poslovnih praksi koje su prošle prvi krug, biće organizovana detaljna prezentacija nominovanih poslovnih praksi za stručni žiri, u cilju dodatnog obrazloženja u vezi sa za kriterijume. Odluka o prvih pet mesta biće donesena na osnovu glasova žirija (maksimalno 20 bodova) i glasova publike putem društvene mreže LinkedIn (maksimalno 5 bodova). Naime, na zvaničnoj LinkedIn stranici kompanije ManpowerGroup Srbija biće prezentovano svih 5 poslovnih praksi. Svakoj će biti dodeljen određen broj bodova (1, 2, 3, 4 ili 5 bodova) srazmerno broju „like“-ova na LinkedIn-u i to na sledeći način: 5 bodova za poslovnu praksu čija prezentacija bude imala najveći broj „like“-ova, a 1 bod za program čiji prezentacija bude imala najmanji broj „like“-ova. Maksimalan broj „like“-ova koji će biti uzet u obzir od strane zaposlenih kompanije čija je poslovna praksa nominovana je 30, kako broj zaposlenih u kompanijama koje su ušle u drugi krug ne bi direktno uticao na broj bodova koji se stiče kroz broj „like“-ova na LinkedIn-u. „Like“-ovi zaposlenih u kompaniji ManpowerGroup SEE i partnerske kompanije Assert International neće biti uzeti u obzir.

8. Kako mogu da nominujem HR poslovnu praksu i koji je rok za nominaciju?

Nominaciju HR poslovne prakse možete izvršiti popunjavanjem prijavnog formulara (elektronski) OVDE i upload-ovanjem u delu “Prijavi praksu”. Rok za slanje nominacija je 13.05.2022. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog perioda neće biti uzete u razmatranje.

9. Kome mogu da se obratim za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom?

Za sve dodatne informacije možete da nam se obratite putem mejl adrese hello@hdr.rs, ali i putem telefona 062 331 590.