O HDR projektu

ManpowerGroup Srbija je kompanija za pružanje inovativnih kadrovskih rešenja koja su bazirana na znanju, ljudima i inovacijama. Naše iskustvo ukazuje na poverenje, a poverenje na odgovornost. Odgovorno razmišljamo, odgovorno radimo i kreiramo.

Naše vrednosti su znanje, ljudi i inovacije. Sve vrednosti su nam podjednako važne, ali bismo u redosledu istih ljude stavili na prvo mesto. Staviti ljudski kapital na prvo mesto deklarativno je veoma važno. Mi želimo da radimo nešto još važnije, a to je da praktično osnažimo dobre poslovne prakse. Zato smo pokrenuli projekat “Human Driven Reshape” koji ima za cilj da promoviše dobre poslovne prakse koje u svoj fokus stavljaju brigu o ljudima.

Osnaživanje employer branding-a
Osnaživanje reputacije
Unapređenje poslovnog ambijenta kroz motivaciju drugih kompanija na slične akcije i promociju odgovornog i “human-centric” poslovanja
PR

Primarni cilj projekta je da se, uz podršku stručnog žirija, odabere najbolja HR poslovna praksa koja donosi vrednost za zaposlene, kompaniju i društvo.

Poslovna praksa podrazumeva održivu poslovnu praksu (primena prakse minimum 2 godine) kompanije koji donosi vrednost za zaposlene, kompaniju i društvo.

Pored primarnog cilja da se promovišu dobre i “human-centric” poslovne prakse, motiv za realizaciju ovog projekta je i unapređenje privrednog ambijenta kroz motivaciju i drugih pravnih lica na slične akcije.

Nizak nivo nezaposlenosti talenata i rast odliva mozgova su dodatni motivatori domaćih i globalnih kompanija da prilikom definisanja strategija sve više uzimaju u obzir potrebe ljudskog kapitala.

Sve konkurentnije tržište, koje je sve više na strani kandidata, postavlja pitanje kompanijama da li su i one na pravoj strani. Ovo je važno, ne samo zbog privlačenja talenata, nego i zbog retencije zaposlenih.